Szkolenia

Nasza firma oferuje szkolenia w następujących obszarach:

  • Efektywna komunikacja;
  • Skuteczna konfrontacja;
  • Konstruktywne radzenie sobie ze stresem;
  • Wypalenie zawodowe, czyli co dalej;
  • Wzmocnienie kondycji psychofizycznej u nauczycieli;
  • Zmiany pokoleniowe w szkole – konflikt pokoleń;
  • Pokolenie google – czyli jak nawiązać wspólny język z młodzieżą;
  • Praca z uczniem stwarzającym problemy wychowawcze, praca z uczniem agresywnym;
  • Rozwijanie umiejętności wychowawczych;
.