O nas

Firma SMART działa na rynku od 2010 roku. Od początku istnienia celem działania była szeroko rozumiana edukacja. Edukacja w naszym rozumieniu to coś więcej niż szkolenia i przekazywanie wiedzy, to rozpoznawanie i zrozumienie własnych mocnych i słabych stron, umiejętności i potencjału. W realizacji tego celu korzystamy ze sprawdzonych, wartościowych narzędzi, jak i współpracujemy z firmami oraz osobami posiadającymi doświadczenie z konkretnej dziedziny.

Katarzyna Stefańska – założycielka firmy – jest z wykształcenia matematykiem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Po ukończeniu studiów podjęła pracę jako matematyk w szkole podstawowej. W tym samym czasie zdobywała dodatkowe umiejętności pracując między innymi jako nauczyciel akademicki. Poza obszarem profesjonalnym zdobywała cenne doświadczenia w pracy wolontaryjnej na rzecz dzieci i młodzieży, organizując krajowe i międzynarodowe spotkania i obozy. Ponadto pracując ponad rok w Szkocji miała okazję zapoznania się z tamtejszym systemem edukacji i rozwoju.

W czasie całej kariery zawodowej bardzo ważnym elementem było dla niej stałe podnoszenie kwalifikacji. Realizowała to zarówno w obszarze wykonywanego zawodu (m.in. szkolenia z zakresu metodyki e-learningu i andragogiki, przyrządów wirtualnych, czy motywowania ucznia), jak i w obszarach osobistych zainteresowań (m.in. szkolenia w zakresie zarządzania finansami, psychologii).

W 2011 roku została autoryzowanym konsultantem Kompasu Kariery®.

W 2012 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu Psychologii w Biznesie.

W latach 2013-2015 prowadziła szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu pt.: „Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim” realizowanego w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dotyczyły następujących obszarów:

  • – Rozwijanie umiejętności wychowawczych;
  • – Pozbywanie się negatywnych emocji w pracy zawodowej;
  • – Wypalenie zawodowe;
  • – Wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli;
  • – Zmiany pokoleniowe w szkole, pokolenie google;
  • – Nawiązywanie wspólnego języka z młodzieżą;
  • – Warsztaty komunikacji interpersonalnej;
  • – Metody aktywizujące w szkole;
  • – Motywowanie i wyznaczanie celów;
  • – Budowanie efektywnie działającego zespołu.

W 2015 roku podjęła współpracę z przedszkolami w Bielsku-Białej, promując wczesną naukę matematyki w oparciu o metody aktywizujące przy wykorzystaniu gier karcianych i planszowych, klocków i układanek.

Od 2016 poprzez prowadzenie bloga, profilu Facebook oraz kanału YouTube®, przybliża i ułatwia zrozumienie matematyki na poziomie szkoły podstawowej.