Kompas Kariery

Kompas Kariery® jest unikalnym narzędziem, które w fundamentalny sposób zmienia podejście do wyboru edukacji, kariery zawodowej czy też wspiera w trudnym momencie całkowitej reorganizacji tej kariery. Znane są skutki złych wyborów dotyczących edukacji czy pracy:

 • Kilkakrotne zmiany kierunku studiów;
 • Szukanie pracy po zakończonych studiach niezgodnej z wyuczonym zawodem;
 • Wykonywanie pracy do której nie jest się stworzonym, brak potrzebnych do jej wykonywania cech osobowościowych;
 • Frustracje i zniechęcenie;
 • Szybko następujące wypalenie zawodowe;
 • Depresja

Larry Burkett powołał zespół wybitnych naukowców, którzy mieli zbadać przyczyny problemu i  opracować narzędzie, które mu zaradzi. Zespół pracował ponad 9 lat i stworzył  Career Direct czyli Kompas Kariery Crown, który jest profesjonalnym narzędziem badawczym. Jest to zestaw testów który pozwala określić osobowość, zainteresowania, umiejętności i wartości osoby badanej. Zespół badawczy badając dziesiątki tysięcy ludzi odkrył ponadto, że idealna dla nas  praca powinna:

 • Pasować do naszej osobowości;
 • Być zajęciem które nas interesuje;
 • Wykorzystywać nasze umiejętności;
 • Być zgodna z wyznawanymi przez nas wartościami;
 • Powinna być wykonywana z pasją

Kompas Kariery® daje informacje na temat mocnych i słabych stron osobowości, naturalnego sposobu reagowania w życiu codziennym, obszarów zainteresowań oraz naturalnych umiejętności. Jest unikalną pomocą w odkryciu osobistego potencjału oraz pasji, które można zastosować w życiu zawodowym i osobistym.

 
 

Strona Kompasu Kariery®

.