Karty pracy

W tej sekcji znajdziesz karty pracy z zadaniami odpowiadającymi zagadnieniom przedstawionym na kanale YouTube.
Materiały umieszczone w tym miejscu są chronione prawem autorskim.
Materiały udostępnione są bezpłatnie. W przypadku wykorzystania w celach edukacyjnych lub szkoleniowych prosimy o podanie źródła.
Zabrania się użycia materiałów w publikacjach bez uprzedniej zgody autora.

Geometria

Geometria – podział kąta – karta pracy – klasa 5-6

Geometria – pola figur – trójkąt-równoległobok – karta pracy – klasa 5-6

Arytmetyka

Wyrażenia arytmetyczne – powtórzenie – Konkurs Kuratoryjny – karta pracy – klasa 6