Doradztwo zawodowe

Celem i misją doradztwa zawodowego jest pomoc w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego po to, aby umożliwić trafny wybór pracy lub odpowiednią zmianę zawodu. Kierowane jest do różnych grup osób:

 • Uczniów gimnazjów przed wyborem szkoły średniej;
 • Uczniów szkół średnich przed wyborem studiów;
 • Studentów przed wyborem studiów magisterskich czy specjalizacji;
 • Osób chwilowo bezrobotnych;
 • Osób pracujących, które czują, że nie są na swoim miejscu;
 • Osób doświadczające dużych zmian w pracy np. awansu;
 • Osób powracające do pracy po dłuższej przerwie;
 • Osób chcących się rozwijać i samodoskonalić.

Doradztwo zawodowe wspiera młodych ludzi, którzy dopiero odkrywają swoje talenty, pasje czy powołanie życiowe. Uświadamia im mocne i słabe strony osobowości oraz obszary zainteresowań. Przy użyciu odpowiednich i profesjonalnych narzędzi jest skarbnicą wiedzy o samym sobie, której młody człowiek nie jest w stanie pozyskać w trakcie edukacji szkolnej z bardzo prozaicznego powodu. W polskiej szkole słabo funkcjonuje system rozpoznawania i rozwijania talentów oraz brak jest profesjonalnych narzędzi badawczych wspierających ten proces. Doradztwo zawodowe może fundamentalnie zmienić sposób wyboru kariery zawodowej i podejście do podejmowania decyzji tak żeby każdy w sposób praktyczny i odpowiedzialny mógł zarządzać swoją osobą w obszarze zawodowym.

Czy to ze względu na nie trafioną ścieżkę edukacyjną w życiu czy też niedopasowanie do stanowiska pracy często po latach pracy człowiek doświadcza wypalenia zawodowego, zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę to musi coś zmienić. Wielu młodych ludzi wybiera kierunek edukacji zgodny z oczekiwaniami rodziców, lub modą panującą w danym momencie wśród kolegów, ale zupełnie niezgodny z własnymi zainteresowaniami lub predyspozycjami. Przypadkowość edukacji, a później pracy daje o sobie znać po latach w postaci frustracji i zniechęcenia. Zmienia się również rynek edukacyjny i powstają nowe kierunki studiów niedostępne jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj daje to szanse na uzupełnienie edukacji i reorganizację kariery zawodowej. Pozostaje jednak trudne pytanie:

„Co robić innego i od czego zacząć?”

Nikt z nas nie chce tracić energii i czasu na nieudane próby wpasowania się w nowe obszary zawodowe. Przez rok pracowałam w biurze jako pracownik administracji państwowej. Pomimo najszczerszych chęci wypełniania powierzonych obowiązków praca męczyła mnie, nudziła i prowadziła do dużej frustracji. Uciekłam z biura. Po latach w trakcie własnej konsultacji zawodowej dowiedziałam się, że monotonna praca w biurze jest ostatnią rzeczą, którą powinnam wykonywać. Jest to zajęcie bardzo odległe zarówno od moich zainteresowań jak i predyspozycji osobowościowych. Już wtedy, co innego grało mi w duszy…

Odkrycie pasji i przekucie jej na pracę zawodową jest bardzo radosnym i uwalniającym doświadczeniem. Amerykańskie powiedzenie o pracy „love it or leave it” zawiera w sobie dużo mądrości. Idealna praca powinna:

 • Pasować do naszej osobowości;
 • Być zajęciem które nas interesuje;
 • Wykorzystywać nasze umiejętności;
 • Być zgodna z wyznawanymi przez nas wartościami;
 • Powinna być wykonywana z pasją.

Innym aspektem doradztwa zawodowego jest samorozwój kadry pracowniczej stanowiących główny kapitał każdej organizacji. Kompetencje, doświadczenie, umiejętności oraz zdolności pracowników są zasobem strategicznym i to dzięki nim organizacja jest konkurencyjna i odnosi sukces. Wykorzystanie tkwiącego w każdym potencjału podnosi efektywność całego przedsiębiorstwa. Pracodawca może zadbać o siłę swojej organizacji, jaką są zasoby ludzkie dając możliwość pracownikowi pozyskania unikalnej wiedzy na własny temat. Efektem takiej konsultacji jest określenie słabych i mocnych stron, obszarów wymagających podniesienia kompetencji czy też sprawdzenie dopasowania do stanowiska pracy. Jednak największą wartością jest tu większa samoświadomość własnego potencjału i ograniczeń u pracownika. Taki proces rozwoju wpisany jest w politykę każdej korporacji, gdzie pracownicy często wyjeżdżają na specjalistyczne szkolenia za granicę by w efekcie podnieść efektywność własną. Obecnie dzięki Kompasowi Kariery® konsultowanie możliwe jest przy mniejszym nakładzie finansowym i bez strat powodowanych odległymi wyjazdami.

Poznaj Kompas Kariery®

3

.